Нова Каховка моє місто Нова Каховка моє місто

ОСББ отримує плату від інтернет-провайдерів: що в податковому обліку

ОСББ отримує плату від інтернет-провайдерів: що в податковому обліку
Автор:
Ольга КЛЕБАН, експерт з обліку й оподаткування

ОСББ (є неприбутковою організацією) уклало договір із провайдером Інтернету на оплатне користування частиною будинку для розміщення телекомунікаційних мереж у розмірі 50 грн на місяць. Чи доведеться з таких доходів сплатити податок на прибуток? Чи виникає в ОСББ об’єкт обкладення ПДВ у разі отримання від провайдерів плати за цими договорами?

ВІДПОВІДЬ: Як відомо, ОСББ створюють як непідприємницьке товариство (ч. 2 ст. 4 Закону про ОСББ). Проте ОСББ управі в межах своєї статутної діяльності укладати договори, унаслідок виконання яких об’єднання може отримувати доходи (прибутки), що використовуватимуться винятково на виконання статутних завдань об’єднання.

Власне право об’єднання укладати договори закріплено в ч. 1 ст. 16 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 р. № 2866-ІІІ (далі — Закон про ОСББ). Ця норма звучить доволі загально, тому не обмежує ОСББ в укладанні різноманітних договорів, не пов’язаних з організацією отримання комунальних послуг.

Одним зі статутних завдань ОСББ є сприяння співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами (ч. 4 ст. 4 Закону про ОСББ і п. 3 р. ІІ Типового статуту ОСББ у редакції наказу Мінрегіонбуду України від 23.09.2015 р. № 238).

Отже, надаючи дозвіл на розміщення в багатоквартирному будинку обладнання провайдерів, ОСББ сприяє отриманню мешканцями будинку телекомунікаційних послуг. При цьому об’єднання нерідко домовляються з провайдером про отримання плати за користування частиною будинку для розміщення й обслуговування їх телекомунікаційних мереж. Оформлюють такі домовленості найчастіше договорами оренди чи сервітуту. Тож, як такі операції впливають на податковий облік ОСББ, розгляньмо далі.

Податок на прибуток

Якщо ОСББ не є платником податку на прибуток, то це означає, що воно відповідає вимогам пп. 133.4.1 ПКУ. А саме:

воно утворене та зареєстроване в порядку, визначеному Законом про ОСББ;
установчі документи об’єднання містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління й інших пов’язаних із ними осіб;
унесено до Реєстру неприбуткових установ й організацій.

У цьому разі всі доходи (прибутки) ОСББ не обкладаються податком на прибуток.

Аби ОСББ, що не є платником податку на прибуток, залишалося в цьому статусі, воно повинно:

по-перше, отримувати доходи (прибутки) із джерел, що не суперечать Закону про ОСББ і статутним документам;
по-друге, спрямовувати доходи (прибутки) лише на статутні цілі (пп. 133.4.2 ПКУ).

Інакше його буде виключено з Реєстру неприбутківців, і тоді всі його доходи (прибутки) обкладатимуться цим податком у загальному порядку.

Тож з’ясуймо, чи буде статутною діяльністю ОСББ отримання від інтернет-провайдерів плати за користування частиною будинку для розміщення телекомунікаційних мереж?

Стаття 16 Закону про ОСББ говорить, зокрема, про право об’єднання встановлювати сервітути, здавати в оренду допоміжні приміщення й інше спільне майно багатоквартирного будинку.

Об’єкти, що належать до спільного майна багатоквартирного будинку, можуть за рішенням загальних зборів об’єднання передаватися в користування, у тому числі на умовах оренди, фізичним і юридичним особам за умови, якщо не будуть погіршені умови експлуатації багатоквартирного будинку (ст. 26 Закону про ОСББ).

До джерел фінансування ОСББ, зокрема, належать (див. ст. 21 Закону про ОСББ і п. 1 р. ІV Типового статуту ОСББ):

кошти, отримані об’єднанням унаслідок здавання в оренду допоміжних приміщень й іншого спільного майна багатоквартирного будинку;
кошти, отримані з інших джерел, що спрямовуються на виконання статутних цілей об’єднання.

Виходить, що ОСББ може отримувати додатковий заробіток від господарського управління спільним майном. Тож плата за користування інтернет-провайдером частиною будинку для розміщення телекомунікаційних мереж — яскравий приклад такого заробітку. Але головне, аби ці надходження ОСББ використовувало на статутні цілі. Тобто — на фінансування видатків на утримання об’єднання, реалізацію мети (цілей, завдань) і напрямів діяльності, визначених статутом об’єднання.

Говорять про це й податківці. Так, наприклад, у листі ДФСУ від 21.03.2016 р. № 6053/6/99-99-19-02-02-15 вони зазначають:

«…утворені згідно із Законом про ОСББ та внесені до Реєстру ОСББ не сплачують податок на прибуток з будь-яких доходів, отриманих ними в межах статутної діяльності, за умови, що такі доходи (прибутки) використовуються такими неприбутковими організаціями виключно для фінансування видатків на їх утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу), та не здійснюють розподіл доходу серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників, членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб».

Подібні висновки прозвучали і у листі ДФСУ від 18.10.2016 р. № 22489/6/99-99-15-02-02-15.
Які наслідки матиме використання коштів, отриманих від інтернет-провайдера не на статутні цілі?

У такому разі ОСББ змушене буде подати протягом 20-ти календарних днів за місяцем порушення Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, форму якого затверджено наказом Мінфіну від 17.06.2016 р. № 553. При цьому фіксують дані за період із початку року (або з початку визнання ОСББ неприбутковою організацією в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, у якому вчинено порушення (нестатутне використання отриманих доходів (прибутків)), і самостійно нараховують суму податку на прибуток, яку слід сплатити ОСББ-порушнику.

Податкове зобов’язання розраховується виходячи із суми операції (операцій) нецільового використання активів (рядок 6 ч. ІІ Звіту). Після отримання такого Звіту податківці виключають ОСББ-порушника з Реєстру неприбуткових установ та організацій. Тобто для податкових цілей воно втрачає неприбутковий статус і стає платником податку на прибуток із першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення.

Тож до кінця податкового (звітного) року екс-неприбутківець зобов’язаний щокварталу подавати до Податкової декларацію з податку на прибуток (із наростаючим підсумком), сплачувати податок у строк, визначений для квартального періоду, і подавати фінансову звітність у порядку, установленому для платників податку на прибуток (пп. 133.4.3 ПКУ).

З наступного податкового (звітного) року таке ОСББ подає декларацію з податку на прибуток і фінансову звітність та сплачує податок на прибуток у загальному порядку.
ПДВ

Якщо ОСББ — платник ПДВ, то плата за користування частиною будинку для розміщення телекомунікаційних мереж, отримана від інтернет-провайдера, повинна містити суму ПДВ. Пояснимо чому.

Об’єктом обкладення цим податком, зокрема, є операції з постачання товарів і послуг (у т.ч. безоплатні), місце постачання яких — митна територія України (п. 185.1 ПКУ).

Тут не обійтися без термінології.

Постачання товарів — будь-яке передання права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (пп. 14.1.191 ПКУ).

Постачання послуг — це будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передання права на об’єкти права інтелектуальної власності й інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (пп. 14.1.185 ПКУ).

Як бачимо, поняття постачання послуг надто широке й охоплює майже всю палітру операцій, які здійснює суб’єкт господарювання. Тож, аби воно не втрачало свого сенсу, прийнято вважати, що йдеться саме про будь-які операції з постачання, що не є постачанням товарів.

Отже, це поняття охоплює операції з надання послуг, виконання робіт, оренду, сервітут тощо. Тобто сюди потрапляє і надання інтернет-провайдеру права користування нежилими приміщеннями, приміщеннями загального користування, конструктивними елементами багатоквартирного будинку, права безперебійного доступу до його технічних засобів телекомунікації, які розміщені в будинку.

Якщо ж ОСББ не зареєстроване платником ПДВ, то йому слід пам’ятати, що такі суми збільшують обсяг оподатковуваних операцій. Бо якщо такий обсяг за останні 12 місяців перевищить 1 млн грн, ОСББ змушене буде зареєструватися платником цього податку. І хоча отримані від інтернет-провайдерів суми, як правило, незначні, проте в сукупності з іншими операціями з постачання товарів (послуг), які проводить ОСББ, вони можуть дати той обсяг, який і слугуватиме сигналом для обов’язкової ПДВ-реєстрації.

Тому ОСББ зі значними оборотами слід постійно відслідковувати обсяги операцій із постачання товарів (послуг), аби не проґавити момент, коли воно відповідатиме вартісному критерію для обов’язкової ПДВ-реєстрації.

07:22
Використовуючи цей сайт, ви погоджуєтеся з тим, що ми використовуємо файли cookie.